Úvodník – Mosty inklúzie 05/2023

Mnohým skvelým objavom ľudstva predchádzala šťastná náhoda. No sú aj také, ktoré sa vyvinuli z nešťastného momentu. Keď mal Louis Braille tri roky, nešťastne sa zranil v kožiarskej dielni svojho otca, následkom čoho prišiel úplne o zrak. Vždy začiatkom januára si pripomíname narodenie tohto geniálneho tvorcu písma pre nevidiacich. O možnostiach a perspektívach bodového písma v kontexte 21. storočia hovorí náš úvodný článok.

V novembri oslávila Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 30 rokov od svojho založenia. Pripravili sme rozhovor s predsedníčkou OMD Andreou Madunovou nielen o výročí organizácie. S mladou krvou OeMDé-čkarov Natáliou Turčinovou sme nahrali epizódu podcastu FórUm. Všetko podstatné sa dočítate v pozvánke Michala Hercega.

Štyridsaťdva autorov fotografií sa zapojilo do ostatného ročníka súťaže Cesta svetla. Spravte si čas a navštívte od 9. do 25. januára výstavu najlepších fotografií 19. ročníka tejto netradičnej súťaže v Stredisku kultúry Nové Mesto na Vajnorskej ulici 21 v Bratislave.

Od fotografie k umeniu tanca. Na jesennom festivale No barriers určenom pre tanečníkov so znevýhodnením by sa určite dala spraviť nejedna pôsobivá fotografia. My sa však pokúsime priblížiť vám talent účinkujúcich aj slovom.

Tanec bez hudby by bol ako chlieb bez soli. Preto vás pozývame nazrieť na jeden nezvyčajný koncert do Centra nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici. A prečo nezvyčajný? Môžete sem nazrieť, no zrak nebude v podstate vôbec potrebný.

V ďalšom článku prijmite pozvanie na cyklus štyroch stretnutí pod názvom Tlmočnícky klub rúčkarov: Príklady z praxe, ktorý na jeseň organizovalo združenie Snepeda. Zúčastniť sa môžete aspoň obrazne prostredníctvom textov, ktoré poodhalia veľmi zaujímavú prácu i život tlmočníkov do slovenského posunkového jazyka, z ktorých viacerí sú mediálne známi.

V polovici novembra sa zišla skupina mládežníkov so zdravotným postihnutím na seminári, ktorý vďaka projektu Ascend zorganizovalo Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím. Ciele a priebeh akcie vám priblíži náš redakčný článok.

V rozhovore Zuzany Pellovej s nevidiacou Kvetoslavou Holešťákovou sa okrem iného dozviete, ako sa jej zmenil život po tom, čo pred šiestimi rokmi stratila úplne zrak, alebo ako zvládala výchovu svojich štyroch detí.

Pri téme ľudí so zrakovým postihnutím zostaneme i v článku Hmatové a hovoriace knihy u štyroch susedov, v ktorom vám priblížime medzinárodný projekt TaTaBooks. Čo je to za zvláštny názov? Skrýva sa za ním anglická skratka práve pre špeciálne hmatovo-hovoriace knihy, ktoré vďaka tomuto Erasmus+ projektu pripravili školy z Rakúska, Česka, Maďarska a zo Slovenska.

V závere tohto čísla ponúkame zhrnutie dvoch jesenných podujatí, a to 6. ročníka konferencie Nezávislý život zameranej na participáciu ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti a 7. ročníka konferencie Múzeá a galérie ako súčasť sprístupňovania kultúry.

Prajem vám príjemné čítanie.

Stanislav Sokol