Fotografická súťaž EDF 2022: Zasvieťme svetlo na mladých ľudí so zdravotným postihnutím

EDF otvorilo aktuálny ročník európskej fotografickej súťaže „Zasvieťme svetlo na mladých ľudí so zdravotným postihnutím“. Termín na podanie prihlášok je 30. november 2022. Táto súťaž má za cieľ prostredníctvom fotografie zvýšiť povedomie spoločnosti o tom ako žijú mladí ľudia so…