Cesta k zlatému kľúču

Nasledujúci článok z akcie sme do redakcie prijali od pána Romana Vojtechovského z organizácie Snepeda. Ďakujeme za príspevok.

9. septembra sa nepočujúce i počujúce deti zišli na podujatí občianskeho združenia Snepeda – Prešporský Medzinárodný deň nepočujúcich, ktorý napísal už svoj deviaty ročník. Tohtoročná téma bola Cesta k zlatému kľúču. 30 detí plnilo úlohy na 10 stanovištiach pri Partizánskej lúke v Bratislave.

Na každom stanovišti čakali dobrovoľníci so zaujímavými úlohami ako príkldy, pohybové cvičenie, pamäťové a logické hry, hry na precvičenie zmyslov, priraďovanie posunkov k obrázkom, hľadanie predmetu, hľadanie loga OZ. Za vylúštenie úloh dostali písmená, ktoré však neboli správne usporiadané. V cieli museli písmená zoradiť a povedať správne heslo – ZLATÝ KĽÚČ, aby mohli zlatý kľúč dostať. Každé dieťa dostalo hneď dva kľúče. Jedným bol vkusný prívesok kľúča a druhým zlatý USB kľúč. A dostali i ďalšie zaslúžené odmeny. Spolu s kľúčom sa im otvorili pomyselné brány do lamačského trampolínového centra, kde sa zdravo vyšantili. Účastníci boli s odmenou spokojní, čas strávený na trampolíne sa im naozaj páčil.

Skupina účastníkov, detí a dospelých, na hromadnej fotografii v prírode.
Účastníci septembrovej akcie Snepedy. Foto: Zoltán Duray

Na tomto mieste sa chceme poďakovať našim dobrovoľníkom: Ivica Duray Tichá, Denisa Gálová, Erika Barancová, Diana Majerčáková, Ľudmila Baťová, Zuzana Švantnerová, Petra Sekerková, Roman Vojtechovský a študentkám študijného programu Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich na Trnavskej univerzite: Alica Struková, Romana Míšaná, Michaela Alexandra Grušpierová, Gabriela Jánošíková a Viktória Melová. Bez nich by sa nám túto aktivitu nepodarilo uskutočniť. Ďakujeme aj fotografovi Zoltánovi Duraymu a Milene Fabšičovej za tlmočenie, ktoré bolo občas potrebné.

V neposlednom rade patrí naše poďakovanie za podporu Nadácii mesta Bratislava ako aj ďalším sponzorom. Tešíme sa o rok na jubilejný 10. ročník.

Veronika Vojtechovská