Historické okienko a historický rekord pre nevidiacich

13. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň nevidiacich. V tento deň v roku 1745 sa vo Francúzsku narodil priekopník systematického vzdelávania nevidiacich Valentin Haüy. Bol mimoriadne jazykovo zdatný a stal sa kráľovským prekladateľom.

Všetko odštartoval šokujúci moment

Pokojný život dvorného prekladateľa narušil šokujúci zážitok. Na Námestí svornosti v Paríži bol svedkom zosmiešňovania skupiny nevidiacich počas pouličnej slávnosti. Vtedy sa rozhodol založiť školu pre nevidiacich.

Vo februári 1785 založil Haüy s podporou Filantropickej spoločnosti Ústav pre mladých slepcov. V nadväznosti na vybudovanie pradiarenskej dielne pre nevidiacich získal podporu Ľudovíta XVI. a ústav sa stal 26. decembra 1786 Kráľovským ústavom pre nevidiace deti. Jeho poslaním bolo vzdelávať nevidiacich študentov a učiť ich manuálnym zručnostiam. V roku 1819 nastúpil do tejto školy aj mladý Louis Braille. Medzinárodný deň nevidiacich si pripomínajú ľudia na celom svete už od roku 1946 ako oslavu výnimočnosti tohto muža.

Dôvod na menšiu oslavu má aj zbierka Biela pastelka

Tradične patrí začiatok jesene ďalšiemu dňu, ktorý je už 20 rokov podobne významný pre nevidiacich u nás. Je ním hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka, prostredníctvom ktorej Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) šíri osvetu o živote nevidiacich a zároveň sa z výťažku zbierky snaží dofinancovať služby, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím stabilne poskytuje.

Výnos hlavného zbierkového dňa, tento rok ním bol piatok 23. september, dosiahol svoj historický rekord, keď prekročil magickú hranicu 200-tisíc €. Finálna suma z 23. septembra sa vyšplhala na čiastku 211 786,96 €. „Veľmi rada by som sa poďakovala všetkým, ktorí sa na tomto krásnom výsledku podieľali. Najmä našim úžasným darcom, ktorí sa rozhodli prispieť a podporiť tak nevidiacich a slabozrakých ľudí. Zároveň by som chcela vyjadriť svoju vďaku pedagógom, žiakom, študentom, členom našich základných organizácií i zamestnancom, pretože bez ich pomoci a nadšenia by sme to nedosiahli,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Detailný záber na pokladničku s veľkým nápisom Biela pastelka, vedľa nej sú uložené biele pastelky s tuhami rôznych farieb.
Dobrovoľníkov verejnej zbierky môžete počas hlavného dňa stretnúť v uliciach s takýmito zbierkovými pokladničkami a bielymi pastelkami, ktorými odmeňujú darcov.

Aktuálny výnos však nie je konečný. Ešte stále je možné prispieť na účet verejnej zbierky Biela pastelka. Aký bude definitívny výsledok, zistia organizátori až po 31. decembri 2022, keď sa 21. ročník verejnej zbierky skončí. Ak budete zvedavý na finálnu čiastku alebo by ste sa do zbierky chceli ešte zapojiť, navštívte webstránku Bielej pastelky, kde nájdete všetky podstatné informácie.

Stanislav Sokol, zdroj: ÚNSS, Biela pastelka