Vaše práva v Európskej únii

Online verzia v anglickom jazyku je k dispozícii na stránke Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF). Autorka: An-Sofie Leenknecht, spoluautori: Marine Uldry, referentka pre ľudské práva EDF, Laurène Petit a Danielle Gallo, stážisti Editorka: Catherine Naughton Grafika: Wendy Barratt Poďakovanie patrí členom výkonného…