Čo prináša vládny program v sociálnej oblasti

Čítanie programových vyhlásení vlád (ďalej len PVV) nie je asi obľúbenou a bežne rozšírenou disciplínou. Ako nám však pravidelne pripomínajú predstavitelia členských organizácií SFOZP, veľa z toho, čo politici do PVV napíšu, sa týka aj priamo nás, ľudí so znevýhodnením.…

Sprístupnenie komunikácie a podujatí v rámci predvolebných kampaní osobám so zdravotným postihnutím – kontrolné zoznamy

V Európskej únii žije viac ako 87 miliónov osôb so zdravotným postihnutím. Väčšina volebných kampaní však stále nezohľadňuje ich potreby v oblasti prístupnosti. Osoby so zdravotným postihnutím sú často zbavené svojho práva kandidovať a hlasovať z dôvodu prekážok v prístupnosti…

Dvakrát žmurkni a fúkni – techniku už vieme ovládať bez dotyku

Ostatný ročník INSPO, konferencie o asistenčných technológiách pre osoby so zdravotným postihnutím, sa opäť venoval technologickému vývoju a pokrokom, ktoré umožňujú ľuďom so znevýhodnením viesť nezávislý život. Po pandemickom online ročníku sa konferencia vrátila do Prahy, kde sa koncom novembra stretli viacerí…

Prístupnosť a zrozumiteľnosť boli témami konferencie Agora

Súbežne s technologickou konferenciou INSPO prebiehala aj konferencia Agora, ktorá sa venuje bariéram na webe a prístupnosti webových lokalít. Konferenciu otvorili Boris Janča, súčasný riaditeľ Strediska pre pomoc študentom so špecifickými potrebami Teiresiás Masarykovej univerzity v Brne, a jeho predchodca Petr Peňáz. Príspevky konferencie…