Dvakrát žmurkni a fúkni – techniku už vieme ovládať bez dotyku

Ostatný ročník INSPO, konferencie o asistenčných technológiách pre osoby so zdravotným postihnutím, sa opäť venoval technologickému vývoju a pokrokom, ktoré umožňujú ľuďom so znevýhodnením viesť nezávislý život. Po pandemickom online ročníku sa konferencia vrátila do Prahy, kde sa koncom novembra stretli viacerí vývojári asistenčných pomôcok s používateľmi. Konferenciu realizovali pod záštitou rektora Masarykovej univerzity v Brne. Je odkazom aj toho, že k dobrému a kvalitnému vzdelávaniu je potrebná nielen inklúzia, ale predovšetkým uplatnenie dostupných technologických nástrojov, ktoré zabezpečia ľuďom so zdravotným postihnutím zaradenie sa do života tak, aby boli súčasťou spoločnosti. Konferencia bola bodkou v programe Týždňa digitálneho Česka 2023.

Pohľad do konferenčnej sály s účastníkmi. V prednej časti miestnosti sa nachádza panel s prezentujúcimi, tlmočníčka do posunkového jazyka a prezentačné plátna.
Technologická konferencia INSPO sa v Kongresovom centre Praha koná už od roku 2001. Foto: facebook.com/inspo.cz

Umelá inteligencia nám požičia zrak

Umelá inteligencia mení svet a to platí aj pri znevýhodnených. Ako tvrdí jeden z rečníkov, Pavel Kosík, ktorý hovoril o umelej inteligencii, svet čaká revolúcia v oblasti IT. Nová nastupujúca vlna umelej inteligencie sa dotkne dvoch tretín povolaní, takže vo veľkej miere pravdepodobne dokáže nahradiť ľudský faktor. Predstavil ChatGPT, ktorý vie opísať rôzne predmety či miestnosti. Prirovnal ho k modelu BeMyEyes, ktorý patrí medzi vyhľadávané asistenčné služby u ľudí so zrakovým postihnutím. Už dnes umelá inteligencia dokáže popísať miestnosť, čo sa v nej nachádza, prečítať zloženie produktu na obale, pomenovať produkty, ktoré máme fyzicky vložené v nákupnom košíku v obchode, či popísať auto na parkovisku.  Ide o nástroje, ktoré postupne využívame vo svojich smartfónoch a sú budúcnosťou novej éry. „Najlepšie je správať sa ako deti, objavovať svet, ktorý nepoznáme. Budeme do toho vŕtať, hrať sa s tým, občas sa nám to rozpadne, ale budeme to postupne objavovať,“ povzbudzuje.

Zazvoniť už dokážeme aj dychom

Predstavte si, že spustíte pračku bez toho, aby ste sa jej čo i len dotkli. Na prvý pohľad sa to zdá ako scéna z Matrixu, avšak je to realita dneška, ktorá dokáže pomôcť ľuďom s ťažkým pohybovým obmedzením. Ide o systém MouthMouse, ktorý na konferencii INSPO predstavil jeden z jeho spoluautorov Peter Uličný. Systém zabezpečuje náhradu manuálneho dotyku tak, že sa dokáže prispôsobiť človeku. Vďaka nemu dokáže ovládať domáce spotrebiče, zvonček či počítač, a to prostredníctvom pohybu hlavy, očí, dychu alebo hlasu.

Tento systém je vyvinutý pre ľudí, ktorých postihli ochorenia ako centrálna mozgová príhoda, svalová dystrofia alebo iné závažné ochorenie, ktoré znemožňuje prirodzený ľudský pohyb. Rovnako je určený pre ľudí po úrazoch. „Ďakujem týmto ľuďom, že nám dali možnosť spoznať ich požiadavky a potreby, lebo len vďaka nim vedia firmy ako sme my vyvíjať sofistikované systémy, ktoré im môžu pomôcť,“ hovorí spíker Peter Uličný.

Takýmto špeciálnym spôsobom si ležiaci pacient môže napríklad zavolať pomoc zdravotnej sestry, čo je veľkou pomôckou aj v zdravotníckych zariadeniach. V praxi to znamená, že namiesto stlačenia záchranného tlačidla pacient len fúkne, čo systém založený na senzorike rozpozná a spustí alarm.

Na lajknutie fotky stačí žmurknúť

Senzorika je základom celého modelu pomôcky, vďaka ktorej vie používateľ vyjadriť dokonca i svoje pocity tým, že si prednastaví preferovaný zmysel, ktorý bude používať. Ak nemôže hovoriť a súčasne má problém s jemnou motorikou, a teda postihnutie mu znemožňuje písať, dokáže napríklad žmurknutím očí a následným dvojitým fúknutím poslať prednastavenú SMS. Rovnako si vie prezerať sociálne siete a lajkovať príspevky. Senzorické funkcie si používateľ nastavuje podľa individuálnych potrieb. Vývojári sa aktuálne zaoberajú integrovaním ďalších prostriedkov, napríklad ako pohladiť ležiaceho pacienta alebo ako mu zabezpečiť samostatné bezpečné poškriabanie sa v prípade svrbenia.

Ďalšími témami konferencie boli virtuálna realita pri mozgovej operácii, inovatívna tvorba titulkov pre nepočujúcich či myoelektrická protéza horných končatín. Jedinečnosťou konferencie INSPO sú novinky v oblasti asistenčných technológií pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré im prinášajú nové riešenia rôznych náročných situácií.

Zuzana Rojíková