Najčastejšie sme invalidní pre nádorové ochorenia

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne za rok 2015 vyhodnotili najčastejšie zdravotné postihnutia, ktoré boli rozhodujúce na uznanie invalidity. Najčastejším dôvodom priznania nároku na invalidný dôchodok v kategórii osôb s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % boli z celkového počtu 5 824 prípadov nádorové ochorenia u mužov (1 314 prípadov) aj žien (1 423 prípadov). Za nimi nasledovali duševné ochorenia a poruchy správania (721 prípadov mužov aj žien spolu) a choroby obehovej sústavy (692 ženy a muži spolu).

Najčastejším ochorením, ktoré spôsobuje invaliditu s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozpätí viac ako 40 % až 70%, predstavovali choroby svalov, kostrového a spojivového tkaniva. Ich počet sa z celkového počtu invalidít 16 526 vyšplhal až na 5 282 prípadov. Ďalším závažným ochorením v tejto kategórii sú duševné poruchy a poruchy správania (2 677 prípadov). Počet tretieho rozhodujúceho ochorenia – choroby obehovej sústavy – bol dôvodom uznania invalidity pre 1 580 poistencov. Z celkového počtu invalidít s touto mierou poklesu činnosti bola invalidita uznaná 8 578 mužom a 7 948 ženám.

Spracoval:

Milan Měchura

Zdroj: Najčastejšie sme invalidní pre nádorové ochorenia