11. zasadnutie konferencie signatárskych štátov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Jedenáste zasadnutie konferencie signatárskych štátov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sa konalo v sídle OSN v New Yorku od 12. do 14. júna 2018. Vedúcou témou bolo „Nenechať nikoho stranou“ počas implementácie Dohovoru, čo podporilo mnoho účastníkov, ktorí označili tému ako aktuálnu a primeranú v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Počas konferencie účastníci diskutovali o výzvach, zdieľaných národných politikách a dobrej praxi v týchto pod témach:

  1. Národné finančné podmienky, verejno-súkromné partnerstvo a medzinárodná spolupráca na posilnenie implementácie Dohovoru;
  2. Ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím;
  3. Účasť na politickom živote a rovné postavenie pred zákonom.

Na začiatku zasadnutia vystúpil generálny tajomník OSN. Zdôraznil dôležitosť úplnej implementácie Dohovoru aby nezostal nikto bokom, vrátane jej začlenenia do národných politík investícií a právnych systémov ako aj záväzok urobiť OSN inkluzívnejšou a prístupnejšou Generálny tajomník inicializoval vypracovanie komplexného prehľadu práce OSN v oblasti zdravotného postihnutia, ktorý poskytne informácie pre nový akčný plán OSN a monitorovaciu sieť .Členské štáty a občianska spoločnosť vyjadrili podporu iniciatíve generálneho tajomníka.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 1300 účastníkov z členských štátov a občianskej spoločnosti. Uskutočnilo sa 68 sprievodných akcií. Vo všeobecnej debate vystúpilo 102 zástupcov signatárskych štátov, 4 zoskupení štátov a 25 pozorovateľov. Mnohé delegácie zdôrazňovali princíp nenechať nikoho bokom a že začlenenie osôb so zdravotným postihnutím je kľúčom k dosiahnutiu cieľov Agendy 2030. Tiež uvádzali, že odstránenie všetkých druhov diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím je prioritou so špeciálnym dôrazom na ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím, ktoré sú často vystavované viacnásobnej diskriminácii. Ako faktor zmeny bola vysoko hodnotená účasť osôb so zdravotným postihnutím v procese implementácie Dohovoru a Agendy 2030.

Voľby členov výboru

Na konferencii sa Uskutočnili aj voľby 9 členov výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Členovia Výboru sú volení na štyri roky a môžu byť zvolení ešte raz. 31. decembra tohto roku vyprší mandát 9 členom výboru.

Aktuálne zloženie výboru

V súčasnom zložení výboru je len jedna žena a 17 mužov. Ich geografické rozloženie je takéto: 1 expert z  Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti, 5 z Afriky, 5 z oblasti Asia-Pacifik, 4 z východnej Európy,    3 zo západnej Európy a ďalších štátov.

Z 9  expertov, ktorých mandát vyprší 31. Decembra 2018, je jedna žena a 8 mužov. 1 je z Latinskej Ameriky a karibskej oblasti, 2 sú z Afriky, 2 z Asijsko-Pacifickej oblasti 2 z Východnej Európy,  a 2 zo Západnej Európy a ostatných krajín.

V apríli 2017, výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím prijal stanovisko o dosiahnutí rodovej rovnováhy a rovnomernom geografickom rozložení pri voľbách členov výboru.

Súčasní členovia výboru:

pán Ahmad AL SAIF, Saudská Arábia, 31.12.2020, Člen výboru pre ľudské práva, Riad, Saudská Arábia;

pán Danlami Umaru BASHARU (podpredseda),Nigéria,31.12.2018,Riaditeľ Anglo-Nigérijskej spoločnosti pre blaho nevidiacich;

pán Monthian BUNTAN, Thajsko,31.12.2020,Člen Thajského kráľovského senátu, generálny tajomník Thajskej nadácie pre nevidiacich;

pán Imed Eddine CHAKER,Tunis,31.12.2020, predseda Asociácie osôb so zdravotným postihnutím;

pani Theresia DEGENER (predsedníčka),Nemecko,31.12.2018,Profesorka práva a štúdií zdravotného postihnutia, Protestantská Univerzita, Bochum Nemecko;

pán Jun ISHIKAWA,Japonsko,31.12.2020,Predseda komisie pre politiky zdravotného postihnutia, úrad japonskej vlády, Profesor, medzinárodné vzťahy, Univerzita Shizuoka, Japonsko;

pán Samuel Njuguna KABUE,Keňa,31.12.2020,Tajonník ekumenickej siete obhajcov zdravotne postihnutých, Keňa;

pán Hyung Shik KIM (spravodajca),Korea,31.12.2018,Profesor medzinárodnej spolupráce, Kórejská univerzita medzinárodných štúdií, Seoul, Korea;

pán Stig LANGVAD ,Dánsko,31.12.2018,Predseda Dánskej organizácie zdravotne postihnutých;

pán Lászlo Gábor LOVASZY,Naďarsko,31.12.2020,Hosťujúci lektor, Fakulta verejných služieb, Univerzita verejnej správy, Budapešť;

pán Robert George MARTIN, Nový Zéland,31.12.2020,Poradca a člen poradenskej skupiny pre ľudí s poruchami učenia;

pán Martin Babu MWESIGWA ,Uganda,31.12.2020,Vedúci projektu, Národná únia osôb so zdravotným postihnutím Ugandy;

pán Carlos Alberto PARRA DUSSAN,Kolumbia,31.12.2018,Riaditeľ Národného inštitútu nevidiacich, profesor ústavného práva a konštitučnej ochrany;

pán Coomaravel PYANEANDEE (podpredseda),Maurícius,31.12.2018,Advokát;

pán Valery Nikitich RUKHLEDEV, Ruská federácia,31.12.2020, prezident Vše-ruskej verejnej organizácie osôb so zdravotným postihnutím;

pán Jonas RUSKUS,Litva,31.12.2018,Dekan fakulty sociálnych vied, Vytautas Magnus Univerzita Kaunas;

pán Damjan TATIC (podpredseda) ,Srbsko,31.12.2018,Predseda pracovnej skupiny pre legislatívu Národnej únie zdravotne postihnutých Srbska;

pán Liang YOU,Čína,31.12.2018,Riaditeľ kontaktnej sekcie oddelenia medzinárodných vzťahov, Čínska federácia zdravotne postihnutých.

Noví členovia výboru

Bolo zvolených celkom 9 nových a znovu zvolených členov, ktorých funkčné obdobie začína 1. januára 2019:

pani Rosemary Kayess (Austrália), Riaditeľka inštitútu pre inovácie v oblasti zdravotného postihnutia, Univerzita New South Wales, Austrália;

pani  Mara Cristina Gabrilli (Brazília), Poslankyňa federálneho parlamentu;

pani Gertrude Oforiwa Fefoame (Ghana), Poradkyňa – Social Inclusion, Sightsavers členka predsedníctva Federácie zdravotne postihnutých Ghany;

pani Risnawati Utami (Indonézia), Výkonná riaditeľka, OHANA, organizácia na obhajobu a uplatňovanie práv zdravotne postihnutých, Jogjakarta, Indonézia;

pán Jonas Ruskus (Litva), Profesor, Katedra sociálnej práce, Vytautas Magnus Univerzita, Litva;

pani Amalia Eva Gamio Rios (Mexiko), Konzultácie pre nezávislý život osôb so zdravotným postihnutím.;

pán Danlami Umaru Basharu (Nigéria), Riaditeľ Anglo-Nigérijskej asociácie pre blaho nevidiacich;

pani Miyeon Kim (Korea), Prezidentka, Sieť umenia a kultúry žien so zdravotným postihnutím, členka výboru asociácie pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Korea.;

pán Markus Schefer (Švajčiarsko), Profesor ústavného a administratívneho práva, Právnická fakulta, Basel University, Švajčiarsko.

Profily jednotlivých členov.

Po týchto voľbách už bude vo Výbore OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 6 žien, čo je jedna tretina.

Zdroj: Eleventh Conference of States parties and 2018 elections

-red-