23 – Sloboda a solidarita

Poznámka redakcie: citujeme vecnú časť z odpovede na našu výzvu zaslanej e-mailom.

„V programe SaS je naďalej zavedenie Odvodového bonusu, kde na občanov so zdravotným postihnutím pamätáme návrhom na zavedenie osobitnej štátnej dávky do výšky 400 % životného minima (v závislosti od miery postihnutia) – na druhej strane však navrhujeme zrušiť súčasný labyrint dávok.

Ďalšia vec je zásadná zmena systému sociálnych služieb, kde navrhneme zrušiť súčasný zákon a nahradiť ho novým na princípe viacpilierového financovania – samozrejme s posilnením financovania zo strany štátu.“