Úvodník – Mosty inklúzie 01/2016

Volebné programy a zdravotné postihnutie Vážení čitatelia, nezadržateľne sa blíži 5. marec, deň parlamentných volieb. Aj náš hlas a hlas našich príbuzných, priateľov a sympatizantov môže ovplyvniť ich výsledok a tým aj spôsob riešenia každodenných i dlhodobých problémov ľudí so zdravotným postihnutím. Aj preto…

Výzva politickým stranám kandidujúcim v parlamentných voľbách 2016

NROZP v SR sa obrátila  s nasledujúcou výzvou na všetky politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2016: Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, vážení predstavitelia politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2016, občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je…

03 – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)

Program hnutia OĽaNO – NOVA za lepší život ľudí so zdravotným postihnutím Za tvorbu programu a za pokrytie oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím v hnutí zodpovedajú najmä Erika Jurinová, podpredsedníčka NR SR a Anna Šmehilová, odborná garantka v sociálnych…

04 – Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník

V našej strane citlivo vnímame potreby ľudí so zdravotným postihnutím. V mene Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník predkladám nasledujúce stanovisko, ktoré reflektuje náš postoj k niektorým Vami vybraným oblastiam, ktorých vážnosť si plne uvedomujeme: Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a…

10 – VZDOR – strana práce

Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér V oblasti výstavby budov a verejných inštitúcii zahrnúť do projektu požiadavky osôb so zdravotným postihnutím. Rozvoj miest a obcí smerovať k rozvoju potrieb obyvateľstva. Anarchia trhu nemôže určovať tvar miest. Rozhodujúce slovo budú mať…

12 – Slovenská národná strana

Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér Slovenská národná strana si uvedomuje, že architektonické bariéry predstavujú významné nebezpečenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré môže vyústiť až do ohrozenia zdravia a života. Architektonické bariéry významnou mierou obmedzujú voľný pohyb, čím dochádza k zhoršeniu…

16 – SMER – sociálna demokracia

Smer – SD napĺňa záväzky programového vyhlásenia Úspechy, ktoré tešia i zaväzujú Štyri roky sú rokmi úspešnej bilancie podpory sociálne citlivých skupín ľudí, medzi ktoré patrí pomoc spoluobčanom so zdravotným postihnutím. Strana Smer – SD, vláda  a rezort práce, sociálnych vecí a rodiny…

20 – #SIEŤ

Výskyt tzv. otvorených sociálnych otázok predstavuje spojené nádoby v živote každej spoločnosti. A tak medzi mnohými dôležitými povinnosťami štátu, ktorý musí dbať o spoločné dobro, je na prvom mieste jeho povinnosťou postarať sa rovnakou mierou o všetky vrstvy spoločnosti zachovávajúc…

21 – Strana maďarskej komunity

SMK v snahe vytvoriť a zabezpečiť podmienky pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity podporuje proces deinštitucionalizácie, ktorý na Slovensku prebieha. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa považujeme za nutné zapojiť do…