Ľuďom so sluchovým postihnutím slúžia nové indukčné slučky

Získala ich žilinská radnica pri príležitosti 10. výročia vzniku Krajského centra nepočujúcich ANEPS Žilina. Pomôžu nielen ľuďom so sluchovým postihnutím (SP), ale aj seniorom s nedoslýchavosťou.

Pracovníci Mestského úradu v Žiline by sa s občanom so SP mali vedieť dohovoriť takmer bez problémov. V komunikácii im už pomáha pätnásť nových indukčných slučiek, ktoré nainštalovali na jednotlivé pracoviská.

Dokopy pätnásť kusov slučiek významne pomôže osobám so SP pri znižovaní informačnej bariéry. Komunikácia s človekom s poruchami sluchu je veľmi špecifická a súvisí s jeho samotnou diagnózou. Treba myslieť na to, že človek so SP disponuje rôznou frekvenciou počutia nielen zvukov, ale hlavne zrozumiteľnosti reči. „Niekto si pomáha odčítavaním z pier, no nie každý vie odčítavať a tu potom nastáva problém, ak je občan vo väčšej miestnosti, alebo mu bránia rôzne predmety napr. prepážka, okienko, vzdialenosť, vedľa komunikujúci iný klient, rôzne zvuky a podobne,“ vysvetľuje Jana Filipová, prezidentka Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS).

Budú na frekventovaných pracoviskách

Indukčné slučky budú k dispozícii v klientskom centre mestského úradu, v priestoroch Dopravného podniku mesta Žilina a ŽILBYT-u, na pokladni mestskej plavárne, na zimnom štadióne a v ďalších mestských zariadeniach. Mestský úrad v Žiline nainštaloval indukčnú slučku aj vo veľkej zasadacej miestnosti. Slučky poskytol mestu Žilina darca, ktorý si prial zostať v anonymite. Cena jednej indukčnej slučky je približne 300 eur. Pracoviská vybavené systémom budú označené piktogramami. „Sme veľmi vďační za pomoc aj pre túto špecifickú skupinu ľudí. Indukčné slučky im výrazne pomôžu pri komunikácii na úradoch a v klientskych centrách na území mesta Žilina,“ doplnila prezidentka ANEPS Jana Filipová.

Detail okienka na úrade s piktogramom označujúcim indukčnú slučku
Pracovisko vybavené indukčnou slučkou

Odstránenie komunikačnej bariéry ocenil aj žilinský primátor Peter Fiabáne: „Veľmi si ceníme dar, ktorý občanom so SP uľahčí ich každodennú komunikáciu. Je to dôležitý krok v súvislosti so znižovaním informačnej bariéry.“

Slučky prenášajú čistý zvuk bez ruchov

Človek so SP využíva rôzne formy pomoci. Napríklad telefón na okamžitý prepis, načúvací aparát, tlmočníka alebo asistenta. „Indukčná slučka je v prvom rade pre tých ľudí so SP, ktorí sú užívateľmi načúvacích aparátov a neovládajú posunkový jazyk resp. pre väčšiu skupinu občanov – seniorov, ohluchnutých. Je potrebné si aparát prepnúť tlačidlom „T“, ktoré spáruje načúvací prístroj s indukčnou slučkou, a tým sa odstránia rôzne vedľajšie zvuky a občan so SP bude jasne a zreteľne počuť hovoriaceho priamo v načúvacom aparáte,“ vysvetľuje Jana Filipová.

Bez zbytočného zvyšovania hlasu

Návštevník so SP sa aj bez indukčnej slučky dokáže dohodnúť s pracovníkom. Takúto vzájomnú komunikáciu často sprevádza netaktné zvyšovanie hlasu až krik. Janka Filipová to porovnala s bariérou, s ktorou sa najčastejšie stretávajú ľudia s telesným postihnutím. „V prípade schodov pomôže človeku s telesným postihnutím asistent a vynesie ho hore, aj keď tam tú bariéru má. V prípade ľudí so SP je to tak, že sa dohovorí, ale vyrušujú ho iné okolité zvuky, teda komunikácia s pracovníkom nie je príjemná a dochádza tak k zvyšovaniu hlasu zo strany pracovníkov,“ vysvetlila.

Nepočujúci o slučkách často nevedia

Slučky už začínajú fungovať aj v iných mestách. Podľa slov Jany Filipovej je stále potrebná a dôležitá osveta. V rámci ANEPS priebežne oslovujú viaceré mestá a inštitúcie. „Na základe vlastnej iniciatívy sme oslovili mnohé inštitúcie, mestá, úrady a postupne sa snažíme robiť osvetu. Napríklad v Košiciach majú indukčné slučky vo viac ako 40 električkách, čo je aj pre našu skupinu občanov prekvapujúce, lebo o tom nevedeli,“ uzatvára prezidentka ANEPS, ktorá zdôraznila, že je dôležité, aby každý takto vybavený priestor bol označený nálepkou s piktogramom a informáciou, že takéto zariadenie majú nainštalované. Miesta, kde ľudia so SP nájdu indukčné slučky, zhromažďuje aj projekt v Českej republike. Aktuálne informácie o dostupnosti slučiek si tak návštevníci jednotlivých miest môžu pozrieť priamo na webe.

Zuzana Rojíková