Nakoľko prístupné zamestnanie? Mládežníci zo Slovenska na podujatí EYE 2023

Nasledujúci článok napísal Michal Homola, účastník podujatia EYE 2023.

EYE 2023 (Európske podujatie mládeže) sa konalo v Štrasburgu 9. a 10. júna. Bol som súčasťou malej skupiny zo Slovenska, ktorá zastupovala Národnú radu občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) v rámci Európskeho fóra ľudí so zdravotným postihnutím (EDF) a projektu Ascend.

Nabitý program

Môžeme jednoznačne povedať, že to boli naozaj intenzívne dva dni v inšpiratívnej a priateľskej atmosfére mladých ľudí z celej Európy. Program bol nabitý rôznymi workshopmi, diskusiami a inými aktivitami, ktoré sa konali v rušnom priestore EYE village ako aj v samotnej budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Bola to zaujímavá kombinácia, no musím poznamenať, že pre väčšinu účastníkov nebol presun medzi týmito dvoma miestami moc plynulý a nutné bezpečnostné kontroly pred budovou parlamentu s dlhými radami mohli byť pre účastníkov trochu frustrujúce. Účastníkom so ZP však boli organizátori vždy pripravení pomôcť vyhnúť sa dlhému čakaniu. Po celý čas boli tiež prítomní dobrovoľníci pripravení pomôcť, keď to bolo potrebné. Patrí im za to veľké poďakovanie!

Aktivity, workshopy a diskusie

Čo sa týka aktivít, v ponuke bola veľká variácia, z ktorej sme si mohli vyberať. Absolvoval som niekoľko zaujímavých workshopov a diskusií. Väčšina z nich bola zameraná na aktuálnu situáciu v EÚ a vo svete. Napríklad inšpiratívna diskusia o úlohe EÚ ako globálneho hráča na medzinárodnej scéne, kde dvaja experti a moderátor analyzovali najnovšie trendy v zahraničnej politike EÚ a odpovedali na rôznorodé a možno niekedy aj provokujúce otázky publika. Alebo ďalší podnetný blok o význame viacjazyčnosti v EÚ a o tom, ako fungujú prekladateľské a tlmočnícke služby v rámci inštitúcií EÚ.

Práca v Európe – prístupná pre všetkých?

Pre mňa najzaujímavejší a zároveň osobne najdôležitejší bod programu bol diskusný panel organizovaný EDF pod názvom Práca v Európe – prístupná pre všetkých? Bola to inšpiratívna debata o možnostiach a prekážkach zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v rámci EÚ, ale aj o podpore rôznych organizácií, najmä EDF. Aj ja som tu mal možnosť prispieť svojím osobným príbehom ako človek so ZP, ktorý dostal príležitosť a dokázal si nájsť vhodné uplatnenie na otvorenom trhu práce.

Michal s ďalšími spíkrami panelu po diskusii organizovanej EDF
Michal Homola na podujatí EYE 2023. Foto: Archív EDF

Významným bol i príspevok poslanca Európskeho parlamentu a predsedu Výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti pána Dragoșa Pîslaru. Predstavil nám rôzne iniciatívy, ktoré by mohli zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce EÚ v budúcnosti. Skutočnosť, že mnohé programové bloky v rámci EYE 2023 ponúkali i tlmočenie do posunkového jazyka a živé titulkovanie len podčiarkuje dobrú prístupnosť tohto veľkého medzinárodného podujatia pre účastníkov s rôznymi druhmi ZP. To je veľmi motivujúce a inšpirujúce pre nás všetkých.

Zdroj: European Disability Forum, upravené

Autor textu: Michal Homola
Preložil a upravil: Stanislav Sokol