Nová publikácia o sociálnej ochrane

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal novú publikáciu o sociálnej ochrane pod názvom Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. januáru 2016). Publikácia sa nachádza vo formáte pdf na webstránke IVPR: Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. januáru 2016), formát PDF, 1,39MB.

– red –