Projekt Ascend pokračuje druhou fázou

1. apríla sme začali s realizáciou druhej fázy projektu Ascend. Jeho prvá fáza v roku 2022 priniesla rozvojové aktivity v oblasti komunikácie, prekladov a mládeže so zdravotným postihnutím. Na tieto tri kľúčové oblasti nadväzujeme aj v aktuálnej fáze projektu, ktorá bude trvať do 15. decembra 2023.

Projekt opäť podporila nadácia Citi Foundation a jeho medzinárodným koordinátorom je Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím (EDF). A práve pohľad našich kolegov z EDF na počiatočnú etapu druhej fázy projektu Ascend vám ponúkame na nasledujúcich riadkoch. Tento text bol zverejnený na webe EDF v mesiaci jún ako výstup pracovnej návštevy Phillipy Tucker, projektovej koordinátorky EDF, u nás.

Ascend Slovensko: Pripravení na štart

Začiatkom júna 2023 navštívila Slovensko koordinátorka EDF pre región strednej a východnej Európy Phillipa Tucker. Hlavným cieľom návštevy bolo monitorovanie prebiehajúceho projektu Ascend 2, riešenie potenciálnych problémov a diskusia o nových príležitostiach.

10, 9, 8: Prvé kroky

Zástupcovia NROZP v SR prezentovali počas návštevy plán a prvé zrealizované aktivity, ktoré zahŕňajú prípravu online diskusného fóra, nový podcast a rozšírenia webovej stránky. Je pripravených niekoľko zaujímavých noviniek.

Webová stránka bude mať čoskoro darovaciu funkcionalitu, ktorá, veríme, prinesie organizácii ďalšie finančné prostriedky. Dôležité časti webovej stránky budú preložené do ľahko čitateľného (easy to read) formátu a slovenského posunkového jazyka. Momentálne prebieha výber príslušných častí webu, ktoré budú dané na odsúhlasenie dotknutým členským organizáciám. Po dokončení tohto kroku bude tím spolupracovať s prekladateľmi do slovenského posunkového jazyka a so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

7, 6, 5: Spolupráca a jej dosah

V prvej fáze bolo vyvinuté diskusné fórum, ktoré je dostupné online. Na jeho moderovanie bola prizvaná spolupracovníčka z členskej organizácie NROZP. Tento priestor čoskoro odštartuje živou diskusiou v rámci komunity ľudí so zdravotným postihnutím.

NROZP ďalej ponúka svojim členom možnosť zapojiť sa do komplexného auditu prístupnosti webových stránok, ktorý bude v rámci projektu bezplatný. Je predpoklad, že sa zrealizuje 5 auditov. Vykoná ich spolupracovník NROZP, ktorý je certifikovaným audítorom webovej prístupnosti. Záujemcovia sa na jeseň budú môcť prihlásiť aj na školenie pre webmasterov zamerané na budovanie prístupných stránok.

Nový podcastový kanál z produkcie NROZP sa bude volať FórUm = zábava + poznanie. Vzniká opäť vďaka podpore projektu Ascend. Na príprave podcastu spolupracuje novinárka Zuzana Rojíková a rozhlasový moderátor Ondrej Rosík. Obaja sú v mladom veku s energiou pre prácu s NROZP. Sme presvedčení, že nový podcast osloví mnoho ľudí a bude sa šíriť naprieč komunitami.

Na obrázku sú znázornené tri farebné variácie loga podcastu FórUm aj s inverznými verziami. Názov podcastu je vždy umiestnený na farebnom poli v tvare kruhu.
Farebné varianty loga nového podcastu NROZP s názvom FórUm.

Na pokračovanie komunikácie prostredníctvom Facebook stránky bol obnovený tím v zložení: Stanislav Sokol, Tibor Köböl, Dušana Blašková a Vanesa Richterová.

4, 3, 2: Kľúčom je účasť

Od leta sa opäť spúšťa vydávanie online časopisu Mosty inklúzie, ktorý je čiastočne podporený projektom Ascend.

Projekt a EDF tiež poskytli možnosť účasti dvoch mladých ľudí so ZP s asistentmi na Európskom podujatí mládeže EYE 2023 od 9. do 11. júna v Štrasburgu. Akcia bola skvelou príležitosťou na učenie sa a zdieľanie skúseností s mládežou z celej Európy.

Okrem spomínaných aktivít sú v tomto roku naplánované aj ďalšie projektové činnosti. Z tých najvýznamnejších to bude zorganizovanie mládežníckeho workshopu v novembri, jesenné stretnutie pracovnej skupiny NROZP pre mládež či ďalšia séria prekladov cudzojazyčných materiálov.

1, nula: Vyrážame!

Záverom môžeme povedať, že na Slovensku je všetko pripravené na štart. Príprava je zvládnutá a prvé výsledky budú k dispozícii čoskoro. Držíme palce tímu NROZP v zložení Stanislav, Michaela, Branislav, Peter, Ján a Vanesa, ktorá sa ako asistentka projektu pridala len nedávno.

Vanesa drží v rukách pokladničku zbierky, vedľa nej stoja ambasádori v tričkách Bielej pastelky.
Vanesa Richterová, projektová asistentka, medzi ambasádormi verejnej zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v roku 2022. Foto: Archív ÚNSS

Zdroj: web EDF, upravené

Preložil: Stanislav Sokol