Trikrát o európskych dokumentoch a právach

Vyznať sa v pojmoch legislatívy Európskej únie je pre viacerých zložité. Niektoré dokumenty sú záväzné, iné dávajú priestor členským štátom na úpravu. Stretávame sa s pojmami ako európske normy, nariadenia, pojmami ako napríklad implementácia či infringement práva EÚ.

Pripravili sme preto pre vás s využitím zdrojov European Disability Forum (EDF) sériu článkov, ktorých ambíciou je pripomenúť, vysvetliť a zhrnúť viaceré pojmy a procesy.

(red)