Úvodník – Mosty inklúzie 06/2023

Meno Jany Žitňanskej je nám pre jej viaceré aktivity v prospech ľudí so zdravotným postihnutím mnohým dobre známe. V rozhovore so Zuzanou Pellovou zhrnie svoju doterajšiu prácu a naznačí aj to, čomu sa chce venovať v blízkej budúcnosti.

Jana Žitňanská päť rokov zastupovala Slovensko ako poslankyňa Európskeho parlamentu, kde pracovala s rozmanitou európskou legislatívou. Na pôde EÚ sa zrodilo aj aktuálne Nariadenie o právach cestujúcich v železničnej doprave. O tom ako sa dotýka práv cestujúcich so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou sa dozviete viac v článku, ktorý tejto právnej úprave venujeme.

Žiaci a žiačky Cirkevnej základnej školy Narnia z Bratislavy dostali dobrý nápad. Všimol si ho a ocenil aj projekt Detský čin roka. O tom, čo sa zrodilo v hlavách žiakov ako aj o ďalších zaujímavých príbehoch detí so zdravotným znevýhodnením sa môžete dočítať v našom článku.

Deťom so zdravotným znevýhodnením je venovaný i zaujímavý rozhovor s komunikačnou manažérkou Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Gabrielou Dobrovičovou, ktorá o. i. tvrdí: „Rodičia, musíme myslieť aj na seba, lebo keď tu nebudeme my, neviem, kto tu bude pre naše deti.“

Zima je v plnom prúde a k správnej zime patria aj zimné športy. Medzi tie, v ktorých sa našim parašportovcom v poslednom čase darí, patrí curling. Stále tak trochu netradičný šport s rastúcim záujmom divákov. Priblíži nám ho Dušana Blašková.

Zdravotnícky hackathon v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici navštívila naša redaktorka Zuzana Rojíková. Spolu s ňou sa pozrieme na to, čo v oblasti prevencie vekom podmienenej degenerácie makuly vymysleli inovatívne tímy mladých ľudí.

Tlmočenie do posunkového jazyka bolo ústrednou témou konferencie, ktorú v Bratislave 25. novembra 2023 zorganizovalo občianske združenie Snepeda. Nahliadnuť do viacerých podnetných tém tohto podujatia môžeme vďaka textu Alice Strukovej.

175 účastníkov z 23 krajín sveta sa koncom októbra zúčastnilo štvrtej medzinárodnej konferencie učiteľov posunkového jazyka – LESICO v Edinburghu. Slovensko tu zastupoval pedagóg Roman Vojtechovský z Trnavskej univerzity, ktorého postrehy z tohto podujatia vám ponúkame. Autor pridal aj článok, v ktorom nám o. i. prezradí, čo spája mesto Edinburgh, nepočujúcich a prelomový vynález telefónu.

Pokračujeme na konferenčnej vlne, premiestnime sa však do belgického Bruselu, kde sa na prelome novembra a decembra konala konferencia pri príležitosti EDPD, teda Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím. Venujeme sa predovšetkým tej časti programu, ktorá sa zaoberala blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu a ich prístupnosťou. Už tradične je záver konferencie k EDPD vyhradený vyhláseniu výsledkov súťaže Access City Award – prestížnemu oceneniu miest z EÚ za ich kroky v oblasti prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Priblížime vám výstupy zo slávnostného ceremoniálu.

V závere šiesteho čísla pripájame legislatívny pohľad na dnes už takmer všade diskutovanú umelú inteligenciu a jej špecifický dosah na ľudí so zdravotným postihnutím.

Prajem vám ničím nerušené čítanie.

Stanislav Sokol