V Pribyline pribudne chodník aj pre ľudí so zníženou schopnosťou vidieť, či počuť

V Liptovskom múzeu pribudne nová oddychová zóna. Už onedlho spríjemní zážitky v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Poznávací a zážitkový chodník umožní poznať tatranskú prírodu.

Zaujímavé na pribylinskej novinke je skutočnosť, že chodník je určený aj pre ľudí so zníženou schopnosťou vidieť, či počuť.

„Navádzacie kamene budú vytvárať po dotyku slepeckej paličky zvuk, ktorý takýchto ľudí bude navádzať po celej trase. Špeciálne 3D obrázky jednotlivých zvieracích druhov umožnia cez dotyk prstov rozpoznať jednotlivé jedince,“ píše sa v tlačovej správe múzea.

Prostredníctvo 3D reliéfu Tatier, vysekaného v kmeni stromu, budú môcť poznať nevidiaci naše veľhory. Mobilná aplikácia umožní pre zrakovo postihnutých presne popisovať jednotlivé vybrané objekty múzea a pre sluchovo postihnutých bude v aplikácii možnosť prepnúť si na posunkovú reč výkladu pri sprevádzaní po múzeu a poznávaní fauny a flóry Tatier.

“Prvotnou myšlienkou projektu bola úcta k prírode, ako súčasti kultúrneho dedičstva nás Liptákov a Podtatrancov, v druhom rade ako miesta, ktoré umožní bez väčšieho narúšania prírody jej poznanie a zároveň bezpečný pohyb pre osoby so špeciálnymi potrebami”, uviedol riaditeľ Liptovského múzea PhDr. Martin Krupa.

Financie sa podarilo Liptovskému múzeu získať prostredníctvom  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –Slovenská republika.

„Pokiaľ už v rámci Covid opatrení nebudú ďalšie obmedzenia, oddychovú zónu pribylinského skanzenu otvoríme v októbri 2020 tak, aby bola k dispozícii širokej verejnosti v priebehu nastávajúcej jesene,” dodal riaditeľ múzea Martin Krupa.

(red)

Turistický chodník s drevenou lávkou cez potok
Navádzacie kamene budú vytvárať po dotyku slepeckej paličky zvuk, ktorý takýchto ľudí bude navádzať po celej trase. FOTO – LIPTOVSKEMUZEUM.SK