Fotografická súťaž 2020 Neprístupné miesta

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) vyhlásilo 22. septembra fotografickú súťaž s názvom Neprístupné miesta.

Organizátori hľadajú fotografie miest neprístupnýchpre osoby so zdravotným postihnutím (v rôznych oblastiach života: fotografie verejných či súkromných miest, týkajúcich sa práce, voľného času, kultúrneho alebo športového života a podobne).

Za neprístupnosť sa na účely tejto súťaže chápe nedostatok vhodných opatrení. A to vrátane neprimeraného usporiadania miest, čoho výsledkom je,že uvedené miesta nie sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými.

Takto sa bráni nezávislému prístupu, vstupu, evakuácii a/alebo využívaniu miest a zariadení osobami so zdravotným postihnutím.A/alebo predstavujú riziko pre zdravie, bezpečnosť a blahobyt osôb so zdravotným postihnutím pri ich používaní.

Kto sa môže prihlásiť

Občania alebo obyvatelia EÚ/EHP všetkých vekových skupín,pričom prihlásenie do súťaže je bezplatné. Súťaž je určená pre jednotlivcov, organizácie sa zapojiť nemôžu.

Čo treba predložiť

Všetci účastníci musia predložiť:

 1. Jednu fotografiu s vysokým rozlíšením (300 dpi) s popisom obrázku (alt-text).
  Povolené sú: úpravy, filtre, efekty v rámci fotoaparátu.
  Nepovolené: koláže (viac ako jedna fotografia), vodoznaky, text alebo iné prvky.
 2. Krátky popis v angličtine vrátane mena autora a mesta a krajiny, kde bola fotografia urobená.
 3. Podpísaná kópia Autorizácie práv (strana 4). Potrebné sú dva podpisy, jeden od osoby, ktorá obrázok odfotila, a jeden od osoby (osôb), ktoré sa nachádzajú na obrázku. Účastníci súťaže, na ktorých fotografii sa nachádzajú deti, že sú povinní poskytnúť písomný súhlas rodičov/zákonného zástupcu týchto detí.

Prihlášky sa budú hodnotiť na základe nasledujúcich kritérií:

 • kvalita fotografie,
 • inovácia,
 • reaktivita,
 • relevantnosť k téme.

Príspevky, ktoré sú urážlivé, hanlivé alebo obscénne alebo ktoré zverejňujú zbytočné osobné informácie, budú zo súťaže vylúčené.

Ceny

Víťazi získajú:

 • cena za 1. miesto: 500 eur,
 • cena za 2. miesto: 300 eur,
 • cena za 3. miesto: 200 eur.

Ako sa prihlásiť

Prihlášky je možné zaslať e-mailom na adresu RaquelRiaza – Raquel.Riaza@edf-feph.org

Všetky príspevky sú splatné 30. októbra 2020, 23.59 SEČ

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si:

Oba dokumenty sú v anglickom jazyku.

(red)