Víťaz ceny prístupné letisko 2020

V tomto roku získalo Cenu prístupné letisko kodanské letisko. Zaujalo úpravou priestorov i webu.

Súčasťou memoranda o porozumení medzi Medzinárodnou radou letísk v Európe (ACI Europe – AirportsCouncil International Europe) a Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF) v roku 2016 je Cena prístupné letisko (AccessibleAirportAward).

Oceňuje sa ňou najlepšie letisko v Európe, a to z hľadiska jeho úrovne prístupnosti ako aj rozsahu a kvality ponúkaných asistenčných služieb. Zámerom ocenenia je tiež motivovať letiská pokračovať v práci na odstraňovaní bariér, s ktorými sa stále stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím a osoby s obmedzenou mobilitou, keď cestujú lietadlom.

V tomto roku získalo Cenu prístupné letisko kodanské letisko. Členov komisie zaujalo predovšetkým úsilie o zabezpečenie prístupnosti a inkluzívnych služieb vo zvlášť náročnom období pandémie COVID-19.

Rozhodcovia ocenili vysokokvalitné priestory a služby letiska, vrátane orientačných ukazovateľov pre osoby s obmedzenou mobilitou, elektronických brán a odbavovacích pultov, dobrých verejných dopravných spojení v blízkosti vchodov do letiska, umožňujúcich poskytovať asistenčné služby už od vlakov až na letisko.

Vysoko hodnotili aj webové sídlo letiska ako efektívny komunikačný kanál s jasnými informáciami s možnosťou podávať sťažnosti v prípadoch, kedy nie sú dodržiavané práva osôb so zdravotným postihnutím.

Rozhodcovia pochválili letisko tiež za pravidelné a rozšírené školenia zamestnancov o právach a potrebách osôb s obmedzenou mobilitou, ktoré poskytujú nielen zamestnancom školeným v súlade s nariadením 1107/2006, ale všetkým pracujúcim na letisku – od predajcov po bezpečnostný personál.

Zdroj: EDF

(red)

Časť informačnej tabule s odletmi lietadiel
Kodanské letisko pochválili aj za pravidelné školenia zamestnancov o právach a potrebách osôb s obmedzenou mobilitou, ktoré poskytujú nielen zamestnancom školeným v súlade s predpismi, ale všetkým pracujúcim na letisku – od predajcov po bezpečnostný personál. ILUSTRAČNÉ FOTO – EUROPEAN DISABILITY FORUM