Železničná doprava a lodná doprava

Železničná doprava

Občanom so zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi preukazu pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. poskytuje zľavu 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.

Držiteľ preukazu s červeným pruhom má nárok aj na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni.

V prípade použitia SC, EC alebo IC vlakov je potrebné zaplatiť aj polovičný príplatok v cene 20 Sk. Pri použití povinne miestenkového IC vlaku, lôžkových alebo ležadlových vozňov je potrebné zakúpiť si miestenku, lôžkový alebo ležadlový lístok podľa kalendára silných a slabých dní.

Na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a Trenčianskej elektrickej železnice poskytujeme zľavu vo výške 50 %. Cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím, pohybujúcich sa na vozíkoch, prepravíme v služobnom vozni spolu s vozíkom za podmienok stanovených Prepravným poriadkom Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Do vybraných vlakov sú zaradené špeciálne vozne so zdvíhacou plošinou pre cestujúcich na invalidnom vozíku vrátane upraveného sanitárneho zariadenia.

Vlaky, v ktorých sú radené vozne pre prepravu cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím, sú označené symbolom „P“ v hlavičke vlaku. V niektorých ďalších vlakoch sú zaradené vozne, ktoré nemajú zdvíhaciu plošinu, ale majú jedno kupé upravené na prepravu osôb na invalidnom vozíku. Nakládku a vykládku cestujúceho na vozíku do tohto vozňa si musí držiteľ preukazu alebo jeho sprievodca zabezpečiť sám.

Prepravu si môže cestujúci objednať v nástupnej stanici, alebo na zákazníckom telefónnom čísle 18 188 v dobe najneskôr 5 dní pred zamýšľaným odchodom vlaku. Objednávka musí obsahovať meno a adresu cestujúceho, číslo preukazu ŤZP, dátum odchodu a číslo vlaku a spôsob vyrozumenia o prijatí objednávky.

K dohodnutej preprave sa cestujúci musí dostaviť najmenej 15 minút pred odchodom vlaku a prihlásiť sa u zodpovedného zamestnanca Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Lodná doprava

Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s. žiaľ neposkytuje zľavy pre osoby so zdravotným postihnutím. Zľavy sú určené iba pre deti od 6 do 15 rokov vo výške 50% a pre držiteľov kariet EURO<26 vo výške 10%.

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková