Zrakovo postihnutým ukázali veľké i malé šelmy

Do 11. januára 2020 bude v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva prístupná originálna výstava Šelmy a šelmičky Slovenska. Múzeum sa nachádza na Školskej ulici v Liptovskom Mikuláši.

Vernisáž sa uskutočnila 20. novembra tohto roka.

Príroda trochu inak

Výstava je súčasťou už XVII. ročníka cyklu Fragmenty z prírody. Múzeum ich každoročne pripravuje v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajským strediskom v Žiline a Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Od roku 2003 sú týmto spôsobom prezentované exponáty zo zbierok múzea z oblasti zoológie, botaniky, mineralógie, speleológie, paleontológie, či speleoarcheológie predovšetkým pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov.

Jednotlivé predmety sú vyberané tak, aby mali zodpovedajúcu výpovednú hodnotu vzhľadom k individuálnym možnostiam a schopnostiam danej cieľovej skupiny.

Líška i lasica

Výstavou Šelmy a šelmičky Slovenska chcú organizátori zrakovo postihnutým návštevníkom priblížiť naše malé i veľké šelmy – líšku hrdzavú, kunu skalnú, lasicu myšožravú, vydru riečnu, mačku divú a rysa ostrovida z hľadiska ich spôsobu života, vzhľadu, výskytu, druhov potravy, spôsobu lovu, ich významu v prírode i možného ohrozenia.

Vystavované exponáty sú doplnené popismi v Braillovom písme a zväčšenej čiernotlači, podrobným opisným výkladom ako aj lebkami a zvukmi jednotlivých druhov.   

Tak ako po iné roky, bude výstava spojená s prednáškou. Uskutoční sa 11. decembra v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči.

(red)