Štát podporí aj elektrické autá bez systému AVAS

V Mostoch inklúzie č. 4/2019 v článku Budú príspevky aj na elektrické autá bez systému AVAS? sme písali o tom, že sa v tejto veci obrátime na Ministerstvo hospodárstva SR.

Oslovili sme jeho predstaviteľov so žiadosťou, aby v rámci pripravovanej výzvy na získanie finančnej podpory na nákup elektrických a plug-in hybridných elektrických áut neposkytovalo podporu na nákup áut bez systému AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System).

Dostali sme odpoveď

Z odpovede Ministerstva hospodárstva citujeme:

„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len MH SR) pripravuje predmetnú výzvu v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ako aj v zmysle schváleného Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (č. uznesenia 110/2019).

Zároveň, MH SR plánuje poskytovať dotáciu iba na také vozidlá, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou EÚ, a to najmä Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku.

Podľa článku 8 tohto nariadenia, do 1. júla 2019 začnú výrobcovia montovať AVAS do nových typov hybridných elektrických a čisto elektrických vozidiel. Do 1. júla 2021 začnú výrobcovia montovať AVAS do všetkých nových hybridných elektrických a čisto elektrických vozidiel. Výrobcovia k jednotlivým povinnostiam môžu pristúpiť aj pred týmito dátumami.

Vzhľadom na dodržanie nediskriminačného princípu MH SR nebude znevýhodňovať niektorú verziu vozidla pokiaľ takéto vozidlo je možné v zmysle platnej legislatívy uvádzať na trh v EU.“

Požiadavku zamietli, výzva je zverejnená

Naša požiadavka tak bola zamietnutá a štát bude finančne podporovať aj nákup vozidiel bez systému AVAS. Výzva na podávanie žiadostí o príspevok je už zverejnená a teda jej podmienky už nie je možné meniť.

Nemyslíme si, že splnenie našej požiadavky by bolo diskrimináciou lebo ide o dobrovoľný príspevok štátu obmedzený len na malý počet vozidiel. V čase podania žiadosti sme, samozrejme, predpokladali, že štát bude rešpektovať vyššie uvedené predpisy stanovujúce minimálne požiadavky na predávané vozidlá. Dúfali sme však, že štát využije svoje právo stanoviť aj prísnejšie ako minimálne požiadavky.

Problematiku budeme naďalej sledovať a lobovať u výrobcov a distribútorov, aby uprednostňovali predaj vozidiel so systémom AVAS a zákazníkov upozorňovali na to, ak ponúkané vozidlo nie je vybavené týmto systémom. Tiež uvítame každú informáciu o prípadnom incidente s vozidlom bez systému AVAS.

Branislav Mamojka