Chcete mať viac informácií o komunite nepočujúcich?

Informácie o komunite nepočujúcich zo Slovenska a sveta môžete čerpať aj na facebookovej stránke Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku.

Takmer každý deň tam vkladáme krátke správy s odkazom na videonahrávku Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku z predchádzajúceho dňa. Môžete sledovať naše správy na danej facebookovej stránke, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť prehľad o komunite nepočujúcich.

Správy o komunite nepočujúcich zo Slovenska a sveta pre vás pripravujú dve šikovné nepočujúce editorky Veronika Vojtechovská a Katarína Zúdorová. Prvá z nich edituje správy od októbra minulého roka a druhá od februára tohto roku.

Navyše neuveriteľné, ako roky rýchlo ubiehajú. Prvé Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku sa začali vysielať 1. októbra 2013, čiže od 1. októbra tohto roku nepočujúce moderátorky a moderátor moderujú už siedmy rok. Príjemné sledovanie správ.

Roman Vojtechovský, Spolok nepočujúcich pedagógov SNEPEDA