Môže byť slepecká palica aj strieborná?

Celosvetovo a aj na Slovensku je všeobecne uznávaná za slepeckú palicu len palica bielej farby. Slepecká palica môže byť vybavená aj farebnými pásmi upozorňujúcimi na iné ako len zrakové postihnutie a odrazovými pásmi zvyšujúcimi jej viditeľnosť v noci.

Biela farba však musí byť dominantná pri každom pohľade na palicu.

Na čo slúži slepecká palica?

Biela slepecká palica plní v podstate tri základné funkcie:

  • funkciu bezpečnostnú: pomocou slepeckej palice môže nevidiaci pri svojom pohybe identifikovať prekážky na svojej trase a úspešne sa im vyhnúť,
  • funkciu orientačnú: pomocou nej si nevidiaci na svojej trase vyhľadáva orientačné body, aby vedel, kde sa pri svojom samostatnom pohybe práve nachádza,
  • funkciu signálnu: človek používajúci bielu slepeckú palicu je pre chodcov a všetkých účastníkov cestnej premávky identifikovateľný ako nevidiaca osoba, čo by pre nich malo znamenať minimálne zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť a pod.

Účastníkom cestnej premávky to na Slovensku ukladá i § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:

„(1) Vodič je povinný

e) dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám“.

Aby slepecká palica mohla úspešne plniť signálnu funkciu, musí ísť o slepeckú palicu bielej farby. Iná farba slepeckej palice, a to i málo odlišná od bielej farby, môže najmä účastníkov cestnej premávky zmiasť.

Osobu používajúcu slepeckú palicu inej farby nemusia pri jej spozorovaní vyhodnotiť ako nevidiacu osobu. Slepeckú palicu inej farby preto považujeme za výrobok nepriamo ohrozujúci život jej používateľa.

Takto šíri Únia nevidiacich a slabozrakých  Slovenska (ÚNSS) osvetu o signalizačnej funkcii bielej slepeckej palice.

Špeciálne v čase Svetového dňa bielej palice (15. október) v spolupráci s Policajným zborom upozorňujeme vodičov na túto funkciu bielej palice organizovaním osvetovo-bezpečnostnej akcie na slovenských cestách (viac v samostatnom článku v rubrike Zo života organizácií).

Čo so striebornou palicou

Napriek všeobecne známym požiadavkám na farbu slepeckej palice sa na našom trhu objavila strieborno-červená palica ponúkaná ako slepecká palica.

Ide o štvordielnu skladaciu palicu, ktorej tri diely sú strieborné a jeden červený.

Niekoľko lekární a výdajní zdravotníckych potrieb začalo ponúkať a voľne predávať túto palicu, pokiaľ si chcel klient zakúpiť palicu bez lekárskeho poukazu.

Ide o „slepeckú“ palicu talianskej firmy Fazzini z Milána, jej cena je 5,97 eura, čo cenovo konkuruje aj príplatku za skutočné slepecké palice poskytované na lekársky predpis.Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) tejto palici na žiadosť dovozcu pridelil kód zdravotníckej pomôcky K88572.

Je šťastím, že táto palica nie je zaradená kategorizačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR do Zoznamu zdravotníckych pomôcok čiastočne alebo úplne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. A teda nemôže byť poskytovaná na lekársky predpis.

Výstraha pre užívateľov

ÚNSS varovala nevidiacich pred zakúpením tejto striebornej „slepeckej“ palice. Dôrazne odporučila pri nákupe takúto „slepeckú palicu“ odmietnuť.

V prípade použitia inej ako bielej palice nevidiacich totiž nebude chrániť uvedené ustanovenie cestného zákona a vodič ich nemusí považovať za nevidiace osoby.

Na  Slovensku sú všetci dlhodobo zvyknutí, že nevidiaci používajú slepeckú palicu len bielej farby.

ŠUKL reagoval pozitívne na požiadavku ÚNSS zrušiť registráciu „striebornej palice“ , ale len dohodou s distribútorom, že palicu už nebude dovážať a stiahne ju z distribúcie. Informoval však, že registráciu nemôže zrušiť vlastným rozhodnutím, lebo biela farba slepeckej palice nie je definovaná v žiadnom zákone.

V aktuálnej legislatívnej situácii by o zrušenie jej registrácie vraj mohol požiadať len jej dovozca.

Parametre slepeckej palice, vrátane jej farby, sú legislatívne definované len v niektorých krajinách, napr. v Českej republike.

ÚNSS považuje za svoju naliehavú úlohu vynaložiť maximálne úsilie na presadenie potrebnej definície slepeckej palice aj do slovenských zákonov.

Podľa časopisu Dúha 2019/5

Branislav Mamojka