Orbis Civitates nadviazala na tradíciu stupavských stretnutí

V dňoch 18. a 19. októbra 2019 sa v Novej Cvernovke v Bratislave  uskutočnila konferencia Orbis Civitates. Otvorená bola pre približne 150 účastníkov – zástupcov mimovládnych organizácií z celého Slovenska, občianskych iniciatív a významných hostí. Medzi nimi bola aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a ministerka vnútra Denisa Saková.

O udalosti informoval Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Konferencia nadviazala na tradíciu stupavských stretnutí zástupcov občianskych organizácii a hnutí. Účastníci a účastníčky konferencie si vymieňali názory na ciele a úlohy občianskej spoločnosti a spoločne formulovali svoje spoločenské a legislatívne požiadavky.

Konferencia sa venovala diskusii o postavení občianskej spoločnosti a špeciálne jej inštitucionálnej zložke, mimovládnych neziskových organizáciách na Slovensku, s veľkým dôrazom na aktuálnu situáciu, ale hlavne najbližšiu budúcnosť.

Hlavným zámerom konferencie bolo pomenovať ciele občianskych organizácií vo vzťahu k štátu a potvrdiť základné stratégie rozvoja podmienok pre zakladanie a život MVO a aktérov občianskej spoločnosti, týkajúcich sa najmä:

  • legislatívy občianskeho sektora,
  • mechanizmov finančnej podpory občianskeho sektora,
  • dobrovoľníctva a filantropie a podpory týchto základných pilierov fungovania občianskeho sektora,
  • partnerstva ako želaného vzťahu medzi aktérmi z rôznych sektorov v našej spoločnosti.

Okrem vyššie spomenutých cieľov bolo dôležité zapojiť do diskusie aj nové občianske iniciatívy a hľadať relevantnosť tém spolupráce MNO a štátu aj pre nich a zozbierať názory predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií na potreby zmien vo vzťahu štát – občianska spoločnosť a otvoriť diskusiu s politikmi o možných podobách takýchto zmien.

Účastníci a účastníčky konferencie v rámci rozhovorov a vystúpení v panelových diskusiách opakovane deklarovali dobrú spoluprácu mimovládnych neziskových organizácií s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Výstupy z konferencie budú použité aj ako podklad pre tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021 – 2030.

Celé vyhlásenie mimovládnych neziskových organizácií z celoštátnej konferencie občianskych organizácií si môžete prečítať na webe Ministerstva vnútra SR.

(red)