Valorizácia dôchodkov v roku 2020

Od 1. januára 2020 sa dôchodkové dávky zvýšia o 2,9 percenta mesačnej sumy dôchodku. Najmenej však o pevnú sumu podľa druhu dôchodku, ktorá je určená ako dve percentá z priemernej mesačnej sumy príslušného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019.

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2020 sú nasledovné:

 1. 9,00 eura, ak ide o starobný dôchodok,
 2. 2,70 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
 3. 8,70 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
 4. 3,20 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
 5. 7,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok,
 6. 2,90 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 vyplácaný v sume jednej polovice,
 7. 4,30 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
 8. 1,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,
 9. 5,80 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
 10. 2,50 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
 11. 2,70 eura, ak ide o sirotský dôchodok,
 12. 1,40 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia dôchodkov žiadať, Sociálna poisťovňa koná sama, iniciatívne. O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie.

Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2020 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2020.

podľa Sociálnej poisťovne (red)